Serdecznie zapraszamy

…do uczestnictwa w zajęciach pływania prowadzonych przez Bielsko-Bialską Szkołę Pływania. Bielsko-Bialska Szkoła Pływania powstała w 2008 roku, od tego czasu propaguje wszelkie rodzaje aktywności ruchowej w wodzie mają korzystny wpływ na rozwój psychofizyczny człowieka w każdym przedziale wiekowym.

Proponowane formy pływania są również środkiem do podnoszenia poziomu ogólnej kondycji fizycznej uczestników, a także zapewniają bezpieczny wypoczynek nad wodą. Zajęcia, które prowadzimy, to szczególnie atrakcyjna forma ruchu służąca do:

 • Stymulowania prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży
 • Wzmocnienia i uelastycznienia mięśni
 • Usprawnienia układu krążenia i oddychania
 • Utrzymania wysokiej kondycji fizycznej i zdrowia oraz dobrego samopoczucia
 • Opóźnienia procesów starzenia się
 • Nabycia umiejętności pływackich, których znaczenie jest bezcenne.

Główne kierunki działania Szkoły koncentrują się na:

 1. Pływaniu użytkowym – korzystając z najnowszych metod nauczania i doskonalenia pływania zapoznajemy uczestników ze wszystkimi sportowymi technikami pływania.
 2. Pływaniu rekreacyjnym – zajęcia w Szkole dostarczają przyjemności, a ich oddziaływanie ma wybitnie pozytywny wpływ na zdrowie fizyczne i psychikę uczestników.
 3. Treningu pływackim – zapewniamy opiekę szkoleniową wszystkim, którzy chcą podnosić swój poziom sportowy w zakresie pływania.
 4. Pływaniu leczniczym i korekcyjnym – stosowane postępowanie niweluje zaburzenia w funkcjach organizmu, szczególnie w układach ruchu, krążenia i oddychania, co jest ważne:
 5. U dzieci i młodzieży z uwagi na ich rozwój i zagrożenie wadami postawy
 6. U osób dorosłych dla podtrzymania lub przywrócenia sprawności oraz dobrego samopoczucia.